Tiszadada község honlapja

Gondozási Központ

1      Tiszadadán 2003. október 22.-én kezdte meg működését az idősek otthona 20 fő férőhellyel. 2009-ben a létszámot bővítették, így jelenleg 22 fő idős gondozását, ápolását végezzük. Az intézmény fenntartója Tiszadada Község Önkormányzata.

Szociális alapellátási formák közül intézményünk keretein belül a következő ellátási formák működnek:

  • Szociális étkeztetés
  • Házi segítségnyújtás
  • Idősek klubja
  • Idősek otthona
  • Családsegítés
  • Gyermekjóléti Szolgálat

2 A központ nagy hangsúlyt fektet a szociális és mentális problémák, krízishelyzetek megelőzésére, megszüntetésére, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatások biztosítására. Munkánk kiterjed a fizikai gondozás mellet a személyi,- és a lakókörnyezet higiéniájának megőrzése, az egészségügyi ellátásokhoz történő hozzájutás, a szociális és egyéb ügyintézés segítése valamint az ellátott személyek mentális gondozására is.

 

Idősek Otthona

3 A ma 22 férőhelyes intézményben az elhelyezés 2 ágyas szobákban történik napi háromszori étkezéssel és teljes ellátással. A fizikai és egészségügyi ellátás mellett biztosítjuk a mindennapi élet tartalmas eltöltését. A rendszeres foglalkozásokon és jeles napok megünneplésén túl gyakran szervezünk különböző programokat, verses előadásokat, zenés mulatságokat, melyek segítik a hétköznapok hasznos és tevékeny eltöltését, valamint a kikapcsolódást.

 

 

Idősek Klubja

6 A klubtagok számára naponta lehetőség nyílik a társas kapcsolatok fenntartására. A klubtagok életét rendszeres szervezett programok tarkítják.

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Szociális étkeztetés

A szociálisan rászoruló idős és hátrányos helyzetű emberek számára napi egyszeri meleg étel biztosítása akár házhoz szállítással is.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elősegíti a településen élő gyermekek, családok helyzetének, életkörülményeinek és későbbi esélyei a társadalmi beilleszkedésének javítását. A fennálló problémák kezelése mellett fontos cél a prevenció, a gyermekek szociális fejlődése, egészségmegőrzése és értelmi fejlődése területén.

Házi segítségnyújtás

Az időskorú, vagy fogyatékkal élő személyek mindennapi életvezetésük megkönnyítéséhez a házi segítségnyújtás és a nappali ellátás keretében kaphatnak segítséget. A gondozási, ápolási és mentális segítség nyújtás mellett tanácsadásokkal, a szociális ellátásokhoz és támogatásokhoz való hozzáférés segítésével igyekszünk a saját lakókörnyezetükben ellátni a rászorulókat.

 

7Az intézmény elérhetőségei:

Gondozási Központ

4455 Tiszadada,

Kossuth tér 4.

Telefon: 06-20-569-1881

E-mail: idosdada@freemail.hu

Intézményvezető: Labanczné Kovács Veronika