TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00017 Bölcsőde ellátás bevezetése Tiszadada településen

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

 

Tiszadada Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú pályázati felhívásra.

 

A TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00017 azonosítószámmal, Bölcsődei ellátás bevezetése Tiszadada településen címmel nyilvántartott támogatási kérelmet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 2020. május 4. napján 156 979 749.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg, melyhez a 100 %-os támogatási intenzitásnak köszönhetően az Önkormányzatnak nem szükséges saját erővel hozzájárulnia. A támogatási szerződés 2020. június 2. napján hatályba lépett.

 

Tiszadada Község Önkormányzata a projekt keretében egy új, egy csoportszobás bölcsőde felépítését valósítja meg. A beruházás helyszíne Tiszadada Táncsics u. 3 szám alatti ingatlan lenne, mely már jelenleg is az Önkormányzat tulajdonában van. A projekt során az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

Új bölcsődei intézmény létrehozása új épület építésével: az előzetes egyeztetések alapján az általános népegészségügyi előírások betartásával egy 12 férőhelyes, 1 csoportszobás épület kerül kialakításra, melyben a műszaki leírás alapján az alábbi helyiségek kerülnek kialakításra: bejárat + gyerekkocsi tároló, akadálymentes mosdó, öltöztető-átadó, fürösztő, gyerekszoba, játékraktár, takarítószer tároló, játszókerti wc, vezetői iroda, gondozói iroda, gondozói öltöző + wc, melegítőkonyha, raktárak, gépészet, közlekedő. Az összes becsült hasznos alapterület hozzávetőlegesen 180 m2, melyet az akadálymentesség biztosítása miatt földszintes épületben javasolt megvalósítani. A megvalósítás során egy új, tégla falazatú, a földszintes kialakítás esetén is vasbeton födémes épület épül úgy, hogy biztosított legye a teljeskörű, komplex akadálymentesség, az energiahatékonyság, a teljes funkcionális kihasználtság, valamint a tűzvédelmi előírások.

Az akadálymentesség érdekében úgy épül meg az épület, hogy biztosított lesz az épületbe történő akadálymentes bejutás, melyhez egy 5,00 m hosszúságú, 5 %-os lejtésű, kétsoros korláttal ellátott rámpa készül. Az akadálymentes külső parkolás, melyhez 3,60 m X 5,50 m-es térkövezett parkoló készül, 1,20 mm-es védősávval, kitáblázva. Az akadálymentes wc és mosdó használat, melyhez teljesen felszerelt kapaszkodókkal ellátott, 2,10 m X 2,05 m-es mosdó készül, vészjelzővel, a szükséges szaniter felszereléssel. Minden helyiség akadálymentes megközelítése, melyhez küszöbmentes ajtókialakítás készül, biztosítva a 90 cm-es szabadnyílást a kerekesszékkel közlekedők részére. Az infokommunikációs akadálymentesség, melyhez a szükséges piktogram-ok, feliratok, kontrasztos festés készül, így a teljeskörű, komplex akadálymentesség lesz megvalósítva.

Az energetikai hatékonyság érdekében a 30 cm-es kerámia falak 15 cm-es EPS hőszigeteléssel, a lábazatok 10 cm-es XPS hőszigeteléssel, a padlózat 10 cm-es lépésálló hőszigeteléssel, a födém 25 cm vtg. ásványgyapot hőszigeteléssel készül. A nyílászárók a legoptimálisabb, háromrétegű 4+16+4+16+4 Low-e+Argon (Ug=1,0 W/m2K) hőátbocsátási tényezővel rendelkező, műanyag szerkezettel készülnek. A gépészeti berendezések a leghatékonyabb fűtési rendszerrel – 24 kW-os kondenzációs gázkazán és puffer tároló – lesznek kialakítva, napkollektoros megújuló energia használatával. A megújuló energia használata az épületnagysághoz és az elektromos energia felvételhez igazodó nagyságú, 10 kW-os teljesítményű napelem rendszer kiépítésével kerül megvalósításra. Az energetikai megvalósítás az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V. 24) TNM rendelet előírásainak fokozott betartásával készül. Mivel az épület korszerű építőanyagokkal épül, az azbesztmentesség biztosított lesz.

A projekt keretében az Önkormányzat gondoskodni fog a kötelező nyilvánossági feladatok ellátásáról, figyelembevéve a „Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek” című dokumentumban szereplő előírásokat.

A bölcsőde működéséhez elengedhetetlen eszközök és berendezési tárgyak jegyzékét a 15/1998 (IV. 30) NM rendelet 11. számú melléklete tartalmazza. A projekt keretében beszerzendő eszközök ezen listából kerültek kiválasztásra, az eszközök darabszámánál figyelembevételre kerül a tervezett csoportszoba száma és a férőhelyek száma is. A gyermekek játékos nevelésének, illetve a szabad levegőn történő játékos nevelésük színtere lesz a tervezett játszóudvar a projekt helyszínén.

A projekt megvalósulásával az Önkormányzat megfelel annak a lakossági igénynek, amely a bölcsődei elhelyezésre vonatkozóan felmerült. Megvalósul egy új feladatellátási hely, legalább 3 újonnan létrehozott munkahely, továbbá elhelyezést biztosítanának minimálisan 12 fő 0-3 éves életkorú gyermek számára, miáltal szüleik munkába állását, vagy a munkába visszaállását is elősegítik. A település ezáltal élhetőbb, szolgáltatásaiban, munkalehetőségeiben gazdagabbá válik. A bölcsőde lehetőségeit kihasználva a szülők hamarabb térhetnek vissza a munkaerőpiacra, ezáltal nő a foglalkoztatottság a településen, és emelkedhet az életszínvonal. Gyakorlati problémaként merül fel, hogy az a szülő, aki azért viszi el a gyermekét bölcsődébe más településre, mert a lakóhelyén nincs ilyen szolgáltatás, az a gyermek jellemzően már nem a községben veszi igénybe sem az óvodai, sem pedig az általános iskolai ellátást. Kiemelt jelentősége a beruházásnak, hogy erre a problémakörre is megoldást találjon.

 

A projekt előrehaladásáról folyamatos tájékoztatást adunk.

 

A kedvezményezett neve és elérhetősége:

Tiszadada Község Önkormányzata

4455 Tiszadada Kossuth tér 1.

Tel: 42/240-537

Magyar Falu Program logó

Oldal látogatottsága

008711
Users Last 7 days : 112
Total views : 18040