Tiszadada község honlapja

TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00064 “Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszadadán”

Tiszadada Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-3.2.1-15 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázati felhívásra.

A TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00064 azonosítószámmal, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszadadán címmel nyilvántartott támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságának vezetője 2017. augusztus 11. napján 96 344 520.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg, melyhez a 100 %-os támogatási intenzitásnak köszönhetően az Önkormányzatnak nem szükséges saját erővel hozzájárulnia. A támogatási szerződés 2017. szeptember 12. napján hatályba lépett. A projekt várható befejezési ideje: 2018. október 31.

Tiszadada Község Önkormányzata az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, a racionálisabb energiagazdálkodás elősegítése céljából fejlesztést kíván megvalósítani az alábbi épületekre:

 • Általános Iskola, Tiszadada Kossuth tér 3. (879/2 hrsz.)
 • Konyha, Tiszadada Nagy út 12. (859 hrsz.)
 • Támogató Szolgálat Tiszadada József Attila u. 4. (225 hrsz.)
 • Tájház Tiszadada Nagy út 5. (513 hrsz.)

A fejlesztést az önkormányzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumi együttműködés keretében valósítja meg.

A projekt általános célja Tiszadada településen – a projektben meghatározott tevékenységen keresztül – az önkormányzati intézmények energetikai célú korszerűsítése.

Átfogó cél: Az önkormányzati épületek hatékonyabb energiahasználatának és racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése Tiszadada településen. Specifikus cél: A tevékenység eredményeként az épület energetikai felújítására kerül sor.

A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének bemutatása

 Önállóan támogatható tevékenységek

 1. Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság­központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által
 2. Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 1. Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje és/vagy kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése
 2. Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 1. Akadálymentesítés – megvalósul a projektarányos akadálymentesítés
 2. Azbesztmentesítés – megvalósul
 3. Nyilvánosság biztosítása – a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” és az „Arculati kézikönyvben” foglaltak alapján kerül megvalósításra
 4. Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása – a képzés biztosítására vonatkozó feltételek alapján
 5. Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése – nem releváns.

A projekt valamennyi környezetvédelmi, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és az éghajlat-, klímaváltozásra hatása nincs. A projekt ellenálló az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. A projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzik, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt legkésőbb a projekt megvalósítás során megszüntetik. Az infrastrukturális fejlesztés során figyelembe veszik és érvényesítik az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, valamint elvégzik az épület akadálymentesítését. A tervezési munkálatok során figyelembe vételre került a pályázati felhívás 3.2. pontjában részletezett projektarányos akadálymentesítés feltételeinek biztosítása. A 2003. évi CXXV törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően az önkormányzat rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal.

A beruházás illeszkedik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Területfejlesztési Programjához.

A Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása is megvalósul a projekt esetében. Az akadálymentes előírásoknak való megfelelőség és a megfelelő kivitelezés érdekében a műszaki előkészítésében, a tervezés során és a projekt műszaki megvalósításában is szükséges bevonni a rehabilitációs környezettervező szakmérnököt/szakértőt.

A projekt előrehaladásáról folyamatos tájékoztatást adunk.

A kedvezményezett neve és elérhetősége:

Tiszadada Község Önkormányzata
4455 Tiszadada Kossuth tér 1.
Tel: 42/240-537