Csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciója – TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00006

Csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciója

Tiszadada Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-15 kódszámú Települési infrastruktúrafejlesztések című pályázati felhívásra, mely a települési önkormányzatok számára, a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése, környezeti káresemények megelőzése érdekében került kiírásra.

A TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00006 azonosítószámmal, Csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciója címmel nyilvántartott támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságának vezetője 2017. május 3. napján 81 093 301 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg, melyhez a 100 %-os támogatási intenzitásnak köszönhetően az Önkormányzatnak nem szükséges saját erővel hozzájárulnia. A támogatási szerződés 2017. június 15. napján hatályba lépett.

A beruházás célja Tiszadada községben a Nagy utcában és Vízmű utcában, valamint a Hősök terén a belvíz által veszélyeztetett területeken az üzemeltetési engedéllyel rendelkező belvízelvezető árkok, csatornák rekonstrukciója, eredeti állapotuk helyreállítása. Az Önkormányzat a beavatkozással érintett belvízelvezető burkolt árkokra vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A megrongálódott, töredezett feliszapolódott burkolt árkok, műtárgyak eredeti állapotra történő helyreállítása, átépítése során a már meglévő nyomvonalon egy felújított, fő funkciójuknak megfelelő csapadékvíz elvezető árkokat kap a település. A rekonstrukcióval érintett csatornaszakaszok belvizei a vízjogi engedélyben megnevezett I. és IV. vízgyűjtő területeit érintik.

A fejlesztést az önkormányzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumi együttműködés keretében valósítja meg. A projekt átfogó célja, a település belterületi csapadékvíz elvezetési, – gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizek minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. Specifikus célja pedig a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

Továbbá a fejlesztés hozzájárul Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Programja

2. prioritásának – Hatékony környezetgazdálkodás és klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megteremtése – teljesítéséhez. Ennek keretében az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének elősegítése a környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása történik meg. Hozzájárul továbbá a 8. prioritáshoz, az „Élhető vidéki térségek megteremtéséhez. A környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatásához”.