Gondozási Központ korszerűsítése és modernizálása

Tiszadada Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-4.2.1-15 kódszámú Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című pályázati felhívásra.

A TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00017 azonosítószámmal, A Gondozási Központ korszerűsítése és modernizálása címmel nyilvántartott támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságának vezetője 2017. május 9. napján 69 113 442.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg, melyhez a 100 %-os támogatási intenzitásnak köszönhetően az Önkormányzatnak nem szükséges saját erővel hozzájárulnia. A támogatási szerződés 2017. június 15. napján hatályba lépett.

Tiszadada Község Önkormányzata a Gondozási Központ keretén belül működő szociális alapszolgáltatásokat (nappali ellátás, házi segítségnyújtás, étkeztetés, valamint családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat) tervezi fejleszteni egy családias, korszerű és kényelmes intézmény kialakításával az alábbiak szerint:

A fejlesztést az önkormányzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumi együttműködés keretében valósítja meg.

A projekt általános célja Tiszadada településen – a projektben meghatározott tevékenységen keresztül – a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének a javítása.

Átfogó cél a szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat) infrastrukturális, minőségi fejlesztésének megvalósítása Tiszadada település lakossága számára.

A projekt specifikus célja: A tevékenység eredményeként épületfelújításra és eszközök beszerzésére kerül sor a szolgáltatások fejlesztése érdekében, amely által a lakosság hátrányos helyzete és az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, alapellátásokhoz való hozzájutása javul.

A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, a Tiszadada Község Önkormányzata által Tiszadada Kossuth tér 4. szám (Tiszadada belterület 13 hrsz.) alatt működtetett Gondozási Központ nappali ellátásának helyet adó épület belső részének és az ehhez kapcsolódó külső udvari résznek a felújítása időszerűvé vált. A nappali ellátásnak helyet biztosító épületrészen belül a helyiségek teljes átalakítása történik meg, mivel ez a gondozási ellátás észszerűbb működését szolgálja.

A tervezett beruházás keretében az alábbi szociális alapszolgáltatásoknak helyet adó terek kerülnek felújításra és átépítésre: foglalkoztató/társalgó helyiség, vezetői iroda, étkezők, melegítő konyha, mosókonyha, öltözők, közlekedők, wc-k/mosdók, orvosi szoba, kazánház.

Ezen belül mozgáskorlátozottak részére WC, valamint az előtérben akadálymentes rámpa is kialakításra kerül. Az átalakítás ajtó áthelyezéseket és falak átépítését teszi szükségessé. Az épületet az energiaellátásának kiegészítéseképpen napenergia hasznosítására alkalmas 8 db kollektort tartalmazó rendszerrel látjuk el. Az épületrész teljes felújítását követően az energetikai minőség szerinti besorolása CC (korszerű) lesz.

A projekt keretében eszközbeszerzés is megvalósul, ezen belül: eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése, külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése és járműbeszerzés.

Az infrastrukturális fejlesztés során az önkormányzat igyekezett a hosszú távú fenntarthatóság érdekében energiatakarékos és megújuló energiaforrásokat alkalmazni. A fejlesztés keretében 8 db napkollektor elhelyezése valósul meg.

A fejlesztés keretében megvalósul az épület projektarányos akadálymentesítése.

A projekt előkészítés keretében elkészült a megalapozó dokumentum.

A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs. Az infrastrukturális fejlesztés során figyelembe veszik és érvényesítik az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, valamint elvégzik az épület akadálymentesítését.

A Gondozási Központ működési területén végzi az időskorúak szociális ellátását, ezen belül szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, az intézménybe bejárni tudók nappali ellátását, az idősek otthonában lakók teljes körű ellátását. Biztosítja az otthonlakók korának, egészségi állapotának (fogyatékosságának) megfelelő fizikai és egészségügyi ellátást, mentális gondozást. A nappali ellátást nyújtó intézmény elsősorban saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az integrált intézmény szakember ellátottsága megfelel a jogszabály előírásainak létszám és képesítés vonatkozásában is. Az időskorúak nappali ellátása az egyik fő feladata az intézménynek, aminek elengedhetetlen feltétele a megfelelő infrastruktúrával rendelkező épület és a magas színvonalú szolgáltatás nyújtásához szükséges megfelelő tárgyi eszköz állomány. A Gondozási Központ keretén belül működő idősek nappali ellátás szolgáltatás nyújtása 40 engedélyezett férőhellyel működhet. Jelenleg 32 fő veszi igénybe az ellátást, ez 80%-os kihasználtságot jelent. Lakossági jelzések alapján a szolgáltatást igénybe vennék olyan idős személyek is (8 fő), akik az intézménytől távolabb laknak, vagy mozgásukban korlátozottabbak, amely megvalósulhat a fejlesztés eredményeképpen.