Formanyomtatványok

Általános nyomtatványok

pdf128Kérelem adóigazolás kiállításához

pdf128Nyilatkozat és kérelem helyi adótúlfizetés visszaigényléséhez

Gépjárműadó

pdf128Gépjármű adó bevallás

pdf128Nyilatkozat gépjárműadó alóli adómentességről

pdf128Gépjármű adó tájékoztatás

Iparűzési adó

pdf128Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

pdf128Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén melléklet

pdf128Kitöltési útmutató a „Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén”nyomtatványhoz”

 

pdf128Őstermelői nyilatkozat

pdf128Tájékoztató mezőgazdasági őstermelők részére

 

pdf128Tájékoztató egyszerűsített adóalap-megállapítási módszert választó KATA adóalanyok HIPA bejelentéséről, bevallásáról

pdf128Bejelentkezés, változásbejelentés nyomtatvány

pdf128Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

pdf128Önellenőrzési lap helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

Jövedéki adó

pdf128Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről

pdf128Bevallás előállított magánfőző párlat után

pdf128Tájékoztatás a magánfőzés adózási szabályairól

Kommunális adó

pdf128Adatbejelentés magánszemély kommunális adójáról

pdf128Kitöltési útmutató „Magánszemély kommunális adója bevallásához”

pdf128Bejelentés magánszemélyek kommunális adó megszüntetéséhez

pdf128Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Talajterhelési díj

pdf128Bevallás a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz

 

Ebösszeírás

pdf128Nyilatkozat a tulajdonossal, az ebtartóval és az ebbel kapcsolatos adatokról („Ebösszeíró adatlap”)

pdf128Bejelentő lap ebtartásban bekövetkezett változásról

pdf1282015. évi kötelező ebösszeírás tájékoztató