Partnerségi hirdetmény és elekronikus lakossági fórum

 

PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY ÉS ELEKTRONIKUS ÚTON LEFOLYTATANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUM MEGTARTÁSA

 TISZADADA KÖZSÉG településrendezési eszközeinek

(településszerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat és szabályozási terv)

  1. a Damjanich u. – 1548 hrsz-ú út – 0212 hrsz-ú út – 0211/5 hrsz-ú út által határolt tömb, valamint
  2. a 09 hrsz-ú út – 010/9 hrsz-ú árok – 011 hrsz-ú út – Ohat-Pusztakócs–Nyíregyháza vasútvonal a MÁV 117-es számú, egyvágányú vasút áltat határolt tömb területre

 vonatkozó módosítása, továbbá szükség esetén a kapcsolódó településképi eszközök módosításának

egyeztetése vonatkozásában

 

RÉSZLETES SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ

MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

 Tiszadada Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §, valamint Tiszadada Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló helyi önkormányzati rendeletében foglaltak szerint

„Tiszadada Község településrendezési eszközök módosítás 2021. Tiszadada Község 2 tömbjét érintő TRT. módosítása, és a Helyi Építési Szabályzat módosítása.” megnevezésű írott anyagát a tárgyalásos eljárás munkaközi tájékoztató szakaszában partnerségi véleményezésre bocsájtja. A dokumentáció a módosításhoz kapcsolódó részletes szakmai leírást, ismertetést tartalmaz.

Abban az esetben, ha az egyeztetés során indokolttá válik, a hatályos Településképi Arculati Kézikönyv és a hatályos településképi rendelet is módosításra kerül.

A partnerségi egyeztetés a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásárólszóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-ban foglaltak alapján elektronikus úton kerül lefolytatásra, megtartásra.

A hirdetményhez kapcsolódó dokumentáció megtekintése a következő elérhetőségen biztosított: http://www.tiszadada.hu/telepulesrendezesi-terv/

(megnevezése:Tiszadada község településrendezési eszközeinek módosítása 2021/1.)

 

A lakossági fórum 2021. április 1. és 2021. április 16. közötti időszakban kerül meghirdetésre, melyhez kapcsolódóan a véleményeket, észrevételt, javaslatot kizárólag elektronikus levélben a jegyzo@tiszadada.hu
e-mail címre lehet megküldeni.

 

PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY ÉS ELEKTRONIKUS ÚTON LEFOLYTATANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUM MEGTARTÁSA