Hagyományőrző roma nap Tiszadadán

kettes roma

A program általános célja

A program célja a roma hagyományokat, kultúrát bemutató rendezvény szervezése, a különböző nemzetiségekhez tartozók együttélésének javítása, egymás kölcsönös tiszteletének elősegítése. A roma kultúra, hagyományok megismertetésével/megismerésével elő kívánjuk segíteni a más nemzetiségekhez tartozás elfogadását, az esetleges negatív megítélés csökkentését. A tervezett roma napon a hagyományos, tájjellegű ételek elkészítésével, a roma mesterségek bemutatásával (kosárfonás, seprűkészítés, vályogvetés), nemcsak a fiatal korosztály bevonását kívánjuk elősegíteni és múltunk örökségeinek megőrzését, hanem a nem roma emberek számára is be kívánjuk mutatni kultúránkat (gasztronómia, hagyományos mesterségek). Az eseményen autentikus roma zenét játszó együttes is fellép, mellyel a zenei kultúránkat ismerhetik meg a látogatók. A rendezvényt a helyi, községi Önkormányzattal partnerségben kívánjuk megvalósítani, mely erősíti az esemény látogatottságát, segíti a közösség (roma és nem roma emberek) közötti társadalmi kapcsolatokat. A programmal példát kívánunk mutatni a környező településeknek is az együttélés javítására, a partnerség építésére a roma kultúra, hagyományok megőrzésére vonatkozóan.

Mutassa be a program konkrét megvalósulását

Rendezvényünket a település központi helyén lévő Sportpályán tervezzük 2014. július 26-án. A helyszín alkalmas nagyobb létszámú látogatók befogadására is. A helyszínt a tulajdonossal – Tiszadada Község Önkormányzata – egyeztettük, azt rendelkezésünkre bocsájtja. A rendezvény megszervezése, népszerűsítése során is együttműködünk a helyi, községi Önkormányzattal (honlapon és hirdetőfalon történő megjelenés). A helyszínhez közel található a településen működő Tájház, mely a rendezvény ideje alatt látogatható lesz, így nemcsak a roma kultúra, hanem a település kultúrája is megismerhető lesz. A konkrét programok között szerepel egy autentikus roma zenét játszó együttes fellépése, valamint hagyományos roma ételek (bodak, vakaro, roma káposztás ételek) elkészítésének bemutatása és az ételek kóstoltatása. A roma ételeket lovári nyelven és magyar nyelven is kiírjuk az „étlapra”. Az ételkészítés a fiatalok, gyerekek bevonásával történik, segítve a hagyományos receptek fennmaradását, a régi fortélyok megőrzését.

A roma kultúra megismertetése és megőrzése érdekében a hagyományos roma mesterségek bemutatása (kosárfonás, seprűkészítés, vályogvetés), valamint az érdeklődők számára azok kipróbálására is lehetőséget biztosítunk.

A gyerekek számára ingyenesen ugráló vár, pónilovaglás is lesz. A helyi Önkormányzat által szervezve sportvetélkedőkön (kispályás futball, sakkverseny, erősember bemutató) is részt vehetnek a látogatók.

A rendezvényen legalább 200 fő részvételére számítunk. Az esemény népszerűsítése érdekében hirdetést kívánunk megjelentetni a helyi lapban (Dada Szava) és plakát, szórólap készítését is tervezzük.

A program előzményeinek rövid ismertetése

A helyi, községi Önkormányzattal együttműködve már évek óta szervezünk különböző programokat. Több roma nap, falunap megrendezését végeztük el közösen. Ezeken az eseményeken a roma és nem roma lakosság közösen tölthette el szabadidejét, elősegítve egymás jobb megismerését, elfogadását. Főzőversenyeket, sportnapokat rendeztünk, melyek nagy sikert arattak a településen. A fentiek miatt egy roma kultúrát bemutató, hagyományokat őrző rendezvény megszervezését tervezzük, melyben a községi Önkormányzat is partner. Az ezévi rendezvény előkészületeként a tervezett zenekarral felvettük a kapcsolatot, árajánlatot kértünk. Meghatároztuk a rendezvény helyszínét, időpontját, a tervezett programot. A hagyományos ételek készítését és mesterségeket bemutató személyekkel egyeztetéseket folytattunk.

Gyerekprogram, műhely bemutatása

A gyermekek, fiatalok számára lehetőséget biztosítunk a hagyományos roma ételek elkészítésében való részvételre, a roma mesterségek (kosárfonás, seprűkészítés, vályogvetés) kipróbálására. A községi Önkormányzat által szervezett sportvetélkedőkön (kispályás foci, sakk) is részt vehetnek a gyermekek. A rendezvényen ugráló vár, csúszda is ingyenesen kipróbálható lesz a gyermekeknek.

Hirdetés tájékoztatás biztosítása

A rendezvényről hirdetést jelentetünk meg a helyi újságban (Dada Szava), valamint a községi Önkormányzat honlapján is. Plakátok, szórólapok készítését is tervezzük a szélesebb tájékoztatás érdekében. A település központjában lévő Hirdetőtáblára is helyezünk el plakátot. Tájékoztató levelet küldünk a szomszédos települések (Tiszadob, Tiszalök, Tiszavasvári) roma nemzetiségi önkormányzatainak.

A helyi, községi Önkormányzattal a szervezésben együttműködve a szélesebb látogató kör, a romák és nem romák közös részvétele biztosítható a rendezvényen.

További tématerületek bemutatása

A helyi önkormányzattal együttműködve a roma kultúra, hagyományok (zenei, gasztronómia, mesterségek) bemutatása mellett a rendezvényen sportvetélkedőket is tervezünk, a gyerekek számára ingyenes ugráló várat, pónilovaglást kívánunk biztosítani, valamint a Tájházban a település történeti kincseinek megtekintésére is lehetőség lesz.

Célcsoport

A rendezvény célcsoportja közvetlenül Tiszadada község lakossága, a pici babáktól kezdve az idősebbekig, a roma és nem roma lakosság egyaránt. Közvetett célközönség a térség településeinek lakossága, valamint Tiszadadán az adott időpontban lévő turisták. A látogatók körét a környező településeken lakókra is ki kívánjuk terjeszteni, az érintett település szervezeteinek tájékoztatása segítségével. Valamennyi program minden érdeklődő számára elérhető, semmilyen megkülönböztetést, diszkriminációt nem alkalmazunk.

Romák és nem romák bevonása

Mind a szervezésben, mind a megvalósításban, valamint a részvételben is a roma és nem roma emberek bevonását tervezzük. A szervezésben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai és önkéntesei, valamint a községi Önkormányzat munkatársai is részt vettek/részt vesznek. A megvalósításban, egyeztetésekben a helyi önkormányzat – az előző években rendezett eseményekhez hasonlóan – segítséget nyújt számunkra. A rendezvény nyitott, bárki számára látogatható.

Részletes célkitűzések

Fő célunk a roma kultúra megismertetése, hagyományaink megőrzése, a településen és a kistérségben élő roma és nem roma lakosság együttélésének elősegítése, a romákkal szembeni negatív előítéletek csökkentése.

A hagyományos ételek készítésével az ősi receptek fenntartása, a gyerekekkel és a nem roma lakossággal való megismertetése, a gasztronómiai kultúránk megőrzése a célunk. A tevékenységek bemutatásával törekvésünk a jellegzetes roma mesterségek fennmaradása, megőrzése, a fiatalok révén továbbvitele.

Az igazi, autentikus zenét játszó együttessel (Vojasa, melynek jelentése Jókedvvel) nemcsak a rendezvény színvonalát, hanem a kultúránkat is népszerűsíteni szeretnénk. A zene egy közös nyelv, mely segít összehozni a különböző népcsoportokat, nemzetiségeket.

A községi Önkormányzattal történő közös szervezés, együttműködés révén példát kívánunk mutatni a kistérség településén működő szervezetek, személyek részére, hogy a későbbiekben ők is szervezzenek hasonló rendezvényeket, javuljon a településen lakók közötti együttélés. Különösen fontos ez a mi térségünkben, ahol a roma lakosság aránya számottevő.

Rendelkezésre álló feltételek

A rendezvény helyszínét, az ételek elkészítéséhez szükséges eszközöket (üst, sparhelt), a székeket, asztalokat a helyi, községi Önkormányzat, az ételkészítéshez, a mesterségek bemutatásához szükséges alapanyagokat Önkormányzatunk, valamint a tevékenységeket bemutató személy biztosítja.

Eredmények, hatások

A rendezvényen legalább 200 fő látogatóra számítunk. Az esemény hatására a roma kultúra, hagyományok megőrzése, a különböző nemzetiségű emberek egymás iránti elfogadása javul, az együttélés, a másik pozitív tulajdonságaink felismerése valósul meg. A rendezvény népszerűsítésére plakátok (5 db), szórólapok (100 db) készülnek, melyeket a település forgalmas helyein helyezünk ki. Az eseménnyel példát kívánunk mutatni a környező települések lakosai, szervezetei számára és biztatni szeretnénk őket is hasonló rendezvények megvalósítására.

Személyi feltételek

A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak (RNÖ) 4 tagja van, a rendezvény szervezésében önkéntesekkel együtt 8 fő fog részt venni az RNÖ részéről. A községi Önkormányzatnál további 2 fő nyújt számunkra segítséget a szervezéshez. Az RNÖ vezetője közel 4 éve került kinevezésre, számos rendezvény megvalósításában vett részt (falunapok, főzőverseny, stb). A községi Önkormányzat részéről pénzügyi és szervezési feladatokban felsőfokú végzettségű szakemberek nyújtanak segítséget számunkra.

Előlegigénylés indoklása:

Tiszadada község a leghátrányosabb helyzetű Tiszavasvári kistérségben helyezkedik el, a település maga is a leghátrányosabb helyzetű települések közé tartozik. A foglalkoztatási mutatók nagyon rosszak, a településen nagy mértékű a roma lakosság aránya. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat forráshiányos, évente minimális költségvetésből gazdálkodik. A roma és nem roma lakosság együttélésének javítása érdekében a rendezvény nagyon fontos, melyet a helyi, községi Önkormányzattal partnerségben tervezünk.

 

Magyar Falu Program logó

Oldal látogatottsága

015153
Users Last 7 days : 110
Total views : 30825