Gondozási Központ

Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a szociális és mentális problémák, krízishelyzetek megelőzésére, megszüntetésére, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatások biztosítására. Munkánk kiterjed a fizikai gondozás mellett a személyi-, és a lakókörnyezet higiéniájának megőrzésére, az egészségügyi ellátásokhoz történő hozzájutásra, a szociális és egyéb ügyintézés segítésére, valamint az ellátott személyek mentális gondozására is.

Intézményünk keretein belül a következő ellátási formák működnek:

Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Idősek klubja

Idősek otthona

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Támogató szolgálat

 

Szociális étkeztetés

Napi egyszeri étkezést biztosítunk a szociálisan rászoruló és hátrányos helyzetű emberek számára, akik azt önmaguk, illetve ellátottjaik részére tartós vagy átmeneti jelleggel nem tudják biztosítani.

Az étkeztetést az igénybevevő szükségleteinek megfelelően végezzük.

Lehetőség van:

 • helyben fogyasztásra,
 • elvitelre,
 • indokolt esetben pedig házhozszállításra.

 

Házi segítségnyújtás

A szolgáltatás keretein belül megfelelő szakképzettséggel és tapasztalattal rendelkező gondozónők nyújtanak segítséget a gondozásra szorulók otthonában pl. a közvetlen környezet rendbetétele, fürdetés, etetés, gyógyszerek felíratása és kiváltása, gyógyszeradagolás, szükség szerint bevásárlás, illetve minden olyan tevékenység, ami a gondozott életminőségét javítja.

 

Idősek Klubja

Ez a szolgáltatás fontos része az otthonukban élő emberek életének, mivel csökkenti az egyedüllét és a magány érzését, segítséget nyújt a társas élet ápolásában, az információk megszerzésében, a tartalmas időtöltésben, valamint hozzájárul a napi életritmus megtartásához. A klub keretén belül lehetőség van az étkezés igénybevételére is.

Az ellátás által biztosított:

 • a napközbeni tartózkodás lehetősége
 • az ellátottak hasznos időtöltése (kreatív foglalkozások, kirándulások, ünnepek és jeles napok közös megélése)
 • közösségi együttlét
 • tisztálkodás lehetősége
 • szükség esetén ruházat mosása
 • hivatalos ügyek intézése
 • egészségügyi gondozás (vérnyomás- és vércukor mérés, gyógyszerelés)
 • egészségügyi alap és szakellátáshoz való hozzásegítés.

 

Idősek Otthona

A 22 férőhelyes intézményben az elhelyezés 2 ágyas szobákban történik, a 24 órás felügyelet biztosított, napi ötszöri étkezéssel és teljes ellátással. A fizikai és egészségügyi ellátás mellett biztosítjuk a mindennapi élet tartalmas eltöltését. A rendszeres foglalkozásokon és jeles napok megünneplésén túl, gyakran szervezünk különböző programokat, verses előadásokat, zenés mulatságokat, melyek segítik a hétköznapok hasznos és tevékeny eltöltését, valamint a kikapcsolódást.

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat elősegíti a településen élő gyermekek, családok helyzetének, életkörülményeinek és társadalmi beilleszkedésének javítását. A fennálló problémák kezelése mellett fontos cél a prevenció, a gyermekek szociális fejlődésének segítése, egészségmegőrzése és értelmi fejlődése.

 

Támogató Szolgálat

A szolgálat célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

Az ellátásra szorulók csoportjai a következők:

 • vakok és gyengénlátók
 • siketek és nagyothallók
 • értelmi akadályozottak
 • mozgásszervi fogyatékosok
 • autista személyek
 • valamint a halmozottan fogyatékos személyek.

A támogató szolgálat által biztosított ellátási formák:

 • személyi segítő szolgálat
 • szállító szolgálat.
Az intézmény elérhetőségei
Tiszadadai Gondozási Központ
4455 Tiszadada, Kossuth tér 4.
Telefon: 06-20-569-1881
E-mail: idosdada@freemail.hu
Intézményvezető:
Labanczné Kovács Veronika
Magyar Falu Program logó

Oldal látogatottsága

015154
Users Last 7 days : 111
Total views : 30828