ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0046

Belterületi vízrendezés Tiszadadán

Projekt száma:  ÉAOP-5.1.2./D2-11-2011-0046

Projekt leírás (általános leírás, műszaki adatok):

A projekt célja Tiszadada település belvízrendszerének legsürgetőbb korszerűsítése, építése, mely révén a nagy intenzitású és tartós csapadék előfordulásakor keletkező csúcsvizek levezetése megoldottá válik. A felújítás eredményeképpen megszűnnek a szükségszerű kárelhárítási munkálatok, ugyanakkor az épületekben és egyéb létesítményekben keletkező vagyoni kárral sem kell a továbbiakban számolni. A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása is. Tiszadada Község Önkormányzata a területén lévő belvízelvezető hálózatra Vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A település belvízhálózatának felülvizsgálata már a korábbi években megkezdődött. A 2008 évben elvégzett felülvizsgálatra elvi vízjogi engedélyezési terv készült. Jelen fejlesztés során a legsürgetőbb feladatok elvégzése történik, melyet a 2010 évi belvizes időszak is megerősít. A fejlesztés célja a lakóingatlanok belvízveszélyének csökkentése, az utak védelme, a csapadékvíz megfelelő színvonalú elvezetése, a közel 40 éve megépült hálózat fokozatos rekonstrukciója.

A beruházással érintett utcák a következők: Vasút u., Kölcsey u., Vörösmarty u., Martinovics u., Kossuth u., Nagy u., Táncsics u., Petőfi u., Széchenyi u., Béke u., Vasvári Pál u.

A projekt beruházási eleme 3.907 m elvezető árok és csatorna felújítása, építése, így 7,1 ha terület védhető meg a káros vizektől.

Kedvezményezett neve és elérhetősége: Tiszadada Község Önkormányzata, 4455 Tiszadada, Kossuth tér 1. Tel.: 42/240-537

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ROP Közreműködő Szervezet, 4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.

Irányító hatóság:  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet:  ÉARFÜ Nonprofit Kft. (www.eszakalfold.hu )

 vizrendezes