TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00017 Bölcsőde ellátás bevezetése Tiszadada településen

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

 

Tiszadada Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú pályázati felhívásra.

 

A TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00017 azonosítószámmal, Bölcsődei ellátás bevezetése Tiszadada településen címmel nyilvántartott támogatási kérelmet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 2020. május 4. napján 156 979 749.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg, melyhez a 100 %-os támogatási intenzitásnak köszönhetően az Önkormányzatnak nem szükséges saját erővel hozzájárulnia. A támogatási szerződés 2020. június 2. napján hatályba lépett.

 

Tiszadada Község Önkormányzata a projekt keretében egy új, egy csoportszobás bölcsőde felépítését valósítja meg. A beruházás helyszíne Tiszadada Táncsics u. 3 szám alatti ingatlan lenne, mely már jelenleg is az Önkormányzat tulajdonában van. A projekt során az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

Új bölcsődei intézmény létrehozása új épület építésével: az előzetes egyeztetések alapján az általános népegészségügyi előírások betartásával egy 12 férőhelyes, 1 csoportszobás épület kerül kialakításra, melyben a műszaki leírás alapján az alábbi helyiségek kerülnek kialakításra: bejárat + gyerekkocsi tároló, akadálymentes mosdó, öltöztető-átadó, fürösztő, gyerekszoba, játékraktár, takarítószer tároló, játszókerti wc, vezetői iroda, gondozói iroda, gondozói öltöző + wc, melegítőkonyha, raktárak, gépészet, közlekedő. Az összes becsült hasznos alapterület hozzávetőlegesen 180 m2, melyet az akadálymentesség biztosítása miatt földszintes épületben javasolt megvalósítani. A megvalósítás során egy új, tégla falazatú, a földszintes kialakítás esetén is vasbeton födémes épület épül úgy, hogy biztosított legye a teljeskörű, komplex akadálymentesség, az energiahatékonyság, a teljes funkcionális kihasználtság, valamint a tűzvédelmi előírások.

Az akadálymentesség érdekében úgy épül meg az épület, hogy biztosított lesz az épületbe történő akadálymentes bejutás, melyhez egy 5,00 m hosszúságú, 5 %-os lejtésű, kétsoros korláttal ellátott rámpa készül. Az akadálymentes külső parkolás, melyhez 3,60 m X 5,50 m-es térkövezett parkoló készül, 1,20 mm-es védősávval, kitáblázva. Az akadálymentes wc és mosdó használat, melyhez teljesen felszerelt kapaszkodókkal ellátott, 2,10 m X 2,05 m-es mosdó készül, vészjelzővel, a szükséges szaniter felszereléssel. Minden helyiség akadálymentes megközelítése, melyhez küszöbmentes ajtókialakítás készül, biztosítva a 90 cm-es szabadnyílást a kerekesszékkel közlekedők részére. Az infokommunikációs akadálymentesség, melyhez a szükséges piktogram-ok, feliratok, kontrasztos festés készül, így a teljeskörű, komplex akadálymentesség lesz megvalósítva.

Az energetikai hatékonyság érdekében a 30 cm-es kerámia falak 15 cm-es EPS hőszigeteléssel, a lábazatok 10 cm-es XPS hőszigeteléssel, a padlózat 10 cm-es lépésálló hőszigeteléssel, a födém 25 cm vtg. ásványgyapot hőszigeteléssel készül. A nyílászárók a legoptimálisabb, háromrétegű 4+16+4+16+4 Low-e+Argon (Ug=1,0 W/m2K) hőátbocsátási tényezővel rendelkező, műanyag szerkezettel készülnek. A gépészeti berendezések a leghatékonyabb fűtési rendszerrel – 24 kW-os kondenzációs gázkazán és puffer tároló – lesznek kialakítva, napkollektoros megújuló energia használatával. A megújuló energia használata az épületnagysághoz és az elektromos energia felvételhez igazodó nagyságú, 10 kW-os teljesítményű napelem rendszer kiépítésével kerül megvalósításra. Az energetikai megvalósítás az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V. 24) TNM rendelet előírásainak fokozott betartásával készül. Mivel az épület korszerű építőanyagokkal épül, az azbesztmentesség biztosított lesz.

A projekt keretében az Önkormányzat gondoskodni fog a kötelező nyilvánossági feladatok ellátásáról, figyelembevéve a „Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek” című dokumentumban szereplő előírásokat.

A bölcsőde működéséhez elengedhetetlen eszközök és berendezési tárgyak jegyzékét a 15/1998 (IV. 30) NM rendelet 11. számú melléklete tartalmazza. A projekt keretében beszerzendő eszközök ezen listából kerültek kiválasztásra, az eszközök darabszámánál figyelembevételre kerül a tervezett csoportszoba száma és a férőhelyek száma is. A gyermekek játékos nevelésének, illetve a szabad levegőn történő játékos nevelésük színtere lesz a tervezett játszóudvar a projekt helyszínén.

A projekt megvalósulásával az Önkormányzat megfelel annak a lakossági igénynek, amely a bölcsődei elhelyezésre vonatkozóan felmerült. Megvalósul egy új feladatellátási hely, legalább 3 újonnan létrehozott munkahely, továbbá elhelyezést biztosítanának minimálisan 12 fő 0-3 éves életkorú gyermek számára, miáltal szüleik munkába állását, vagy a munkába visszaállását is elősegítik. A település ezáltal élhetőbb, szolgáltatásaiban, munkalehetőségeiben gazdagabbá válik. A bölcsőde lehetőségeit kihasználva a szülők hamarabb térhetnek vissza a munkaerőpiacra, ezáltal nő a foglalkoztatottság a településen, és emelkedhet az életszínvonal. Gyakorlati problémaként merül fel, hogy az a szülő, aki azért viszi el a gyermekét bölcsődébe más településre, mert a lakóhelyén nincs ilyen szolgáltatás, az a gyermek jellemzően már nem a községben veszi igénybe sem az óvodai, sem pedig az általános iskolai ellátást. Kiemelt jelentősége a beruházásnak, hogy erre a problémakörre is megoldást találjon.

 

A projekt előrehaladásáról folyamatos tájékoztatást adunk.

 

A kedvezményezett neve és elérhetősége:

Tiszadada Község Önkormányzata

4455 Tiszadada Kossuth tér 1.

Tel: 42/240-537

 

Tájékoztatás projekt előrehaladásáról

Tiszadada Község Önkormányzata TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00017 kódszámú projektjének közbeszerzési eljárása eredményesen lezárult nyertes ajánlattevő – VM-Konstrukt Kft.- kihirdetésével. Fentiek alapján a vállalkozási szerződés megkötésre került 2021. február 16. napján.

 

A projekt 3. mérföldkövében vállalt feladatként megvalósult a kivitelezési munkálatok esetében a 25 %-os és 50 %-os készültségi szint.

Ezen ütemben az alábbi munkálatok készültek el:

Szakipari munkák:

 • terület előkészítés, tereprendezés: bozót és cserjeírtás, humuszleszedés elszállítással, föld eltolása, területegyengetés, régi lakóépület elbontása, építési törmelék elszállítása
 • zsaluzás-állványozás: alapok zsaluzása, szerelőbeton zsaluzása, koszorúk és gerendák zsaluzása, belső állvány építése
 • irtás, föld és sziklamunka: humuszleszedés, alapárok ásása, altalaj tömörítése, lábazati fal közötti feltöltés, föld eltolása, építési törmelék részleges elszállítása
 • alapozási munkálatok: alaptest betonozása, szerelőbeton készítése
 • helyszíni betonmunkák: betonacél szerelése, oszlopok betonozása, gerendák betonozása
 • előregyártott épületszerkezetek: áthidalók beépítése, födémpanelek beépítése
 • falazás és kőműves munkák: teherhordó fal építése, lábazati fal építése
 • fém és könnyű épületszerkezetek: acél előtető legyártása

Villanyszerelési munkák:

 • villanyszerelési munkák: – irtás, föld és sziklamunka: földmunkák
 • elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés: fogyasztásmérő szekrény felállítása, földelővezető elhelyezése a földben, földelőrudak elhelyezése, mérési helyek kialakítása

50 %-os készültségi szint

Ezen ütemben az alábbi munkák készültek el:

Szakipari munkák:

 • terület előkészítés, tereprendezés: bozót és cserjeírtás, humuszleszedés elszállítással, föld eltolása, területegyengetés, régi lakóépület elbontása, építési törmelék elszállítása
 • zsaluzás-állványozás: alapok zsaluzása, szerelőbeton zsaluzása, koszorúk és gerendák zsaluzása, belső állvány építése, ferde koszorúk zsaluzása, monolit lemez zsaluzása
 • irtás, föld és sziklamunka: humuszleszedés, alapárok ásása, altalaj tömörítése, lábazati fal közötti feltöltés, föld eltolása, építési törmelék részleges elszállítása
 • alapozási munkálatok: alaptest betonozása, szerelőbeton készítése
 • helyszíni betonmunkák: betonacél szerelése, oszlopok betonozása, gerendák betonozása, monolit vasbeton lemez betonozása, vasbeton koszorú betonozása, beton aljzat készítése,
 • előregyártott épületszerkezetek: áthidalók beépítése, födémpanelek beépítése
 • falazás és kőműves munkák: teherhordó fal építése teljes befejezés, lábazati fal építése, válaszfalazás
 • fém és könnyű épületszerkezetek: acél előtető legyártása
 • ácsmunkák: tetőszerkezet építése, tetőfóliázás, lécezés és ellenlécezés, ereszdeszkázás, osb lemez építése cca. 40 %-ban, faanyagok védelme, párazáró fólia fektetése,
 • vakolás, rabicolás
 • tetőfedés: teljes mértékű készültség,
 • bádogozás: függőeresz csatorna elhelyezése (cca. 80 %), lefolyócsatorna elhelyezés, falszegélyezés, kétvízorros falfedés,
 • szigetelés: talajnedvesség elleni szigetelés, technológiai szigetelés, vasbeton szerkezetek hőszigetelése, padló hőszigetelése, födém hőszigetelése, padló perem szigetelése

Villanyszerelési munkák:

 • villanyszerelési munkák: – irtás, föld és sziklamunka: földmunkák
 • elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés: fogyasztásmérő szekrény felállítása, földelővezető elhelyezése a földben, földelőrudak elhelyezése, mérési helyek kialakítása, védőcsövezés,

Gépészeti munkák:

 • fűtésszerelés: alapvezetékek elhelyezése a padlóban, előregyártott osztók elhelyezése, horonyvésés,
 • víz-csatornaszerelés: földmunkák elvégzése, külső nyomócső beépítése, víz-és szennyvíz alapvezetékek elhelyezése aljzatba, padlóösszefolyók elhelyezése, horonyvésés,
 • gázszerelés: földmunkák elvégzése, nyomócső beépítése

 

A projekt 4. mérföldkövében vállalt feladatként megvalósult a kivitelezési munkálatok esetében a 75 %-os készültségi szint. 

Ezen ütemben az alábbi munkálatok készültek el:

Szakipari munkák:

 • terület előkészítés, tereprendezés: bozót és cserjeirtás, humuszleszedés elszállítással, föld eltolása, területegyengetés, régi lakóépület elbontása, építési törmelék elszállítása
 • zsaluzás, állványozás: alapok zsaluzása, szerelőbeton zsaluzása, koszorúk és gerendák zsaluzása, belső állvány építése, ferde koszorúk zsaluzása, monolit lemez zsaluzása, homlokzati csőállvány készítése;
 • irtás, föld és sziklamunka: humuszleszedés, alapárok ásása, altalaj tömörítése, lábazati fal közötti feltöltés, föld eltolása, építési törmelék részleges elszállítása;
 • alapozási munkák: alaptest betonozása, szerelőbeton készítése;
 • helyszíni betonmunkák: betonacél szerelés, oszlopok betonozása, gerendák betonozása, monolit vasbeton lemez betonozása, vasbeton koszorú betonozása, beton aljzat készítése;
 • előregyártott épületszerkezetek: áthidalók beépítése, födémpanelek beépítése;
 • falazás és kőművesmunkák: teherhordó fal építése teljes befejezés, lábazati fal építése, válaszfalazás;
 • fém és könnyű épületszerkezetek: acél előtető legyártása;
 • ácsmunkák: tetőszerkezet építése, tetőfóliázás, lécezés és ellenlécezés, ereszdeszkázás, osb lemez építése cca. 40%-ban, faanyagok védelme, párazáró fólia fektetése;
 • vakolás, rabicolás: belső oldalfal vakolása, mennyezetvakolás, lábazati indítóprofil elhelyezés;
 • tetőfedés: teljes mértékű készültség;
 • burkolatok: folyékony fólia felhordása, csempézés, padlóburkolás cca. 30%-ban;
 • bádogozás: függőeresz csatorna elhelyezés (cca. 80%), lefolyócsatorna elhelyezés, falszegélyezés, kétvízorros falfedés;
 • asztalos szerkezetek: műanyag kültéri nyílászárók beépítése takarólécekkel, belső könyöklőkkel;
 • felületképzés: glettelés teljes felületen, előfestés teljes felületen, fedő festés 50 %-ban;
 • szigetelés: talajnedvesség elleni szigetelés, technológiai szigetelés, vasbeton szerkezetek hőszigetelése, padló hőszigetelés, födém hőszigetelés, padló perem szigetelés, homlokzati fal szigetelése, lábazat szigetelése, kávák szigetelése, dűbelezés részben elkészült;

Villanyszerelési munkák

 • irtás, föld és sziklamunka: földmunkák;
 • elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés: fogyasztásmérő szekrény felállítása, földelővezető elhelyezése a földben, földelőrudak elhelyezése, mérési helyek kialakítása, védőcsövezés, vezetékek behúzása, főkapcsoló beépítése, fali elosztószekrény, villámhárító levezető szerelése, felfogórúd szerelése, bádogszegély bekötése, napelemes rendszer beépítése;

Gépészeti munkák:

 • fűtésszerelés: alapvezetékek elhelyezése a padlóban, előregyártott osztók elhelyezése, horonyvésés, radiátorok elhelyezése, gömbcsapok beépítése, tágulási tartály beépítés, iszapleválasztó beépítése, hőmérők és manométerek beépítése, visszacsapó szelepek és szabályozó szelepek elhelyezése;
 • víz- csatornaszerelés: földmunkák elvégzése, külső nyomócső beépítése, víz és szennyvíz alapvezetékek elhelyezése aljzatba, padlóösszefolyók elhelyezése, horonyvésés, védőszűrő beépítés, külső szennyvíz tervezése és bekötése;
 • gázszerelés: földmunkák elvégzése, nyomócső beépítése, vörösrézcső elhelyezés, mérőállomás kialakítása, fal- és födém áttörések;
 • szellőzés szerelés: spirálkorcolt csövek és idomok elhelyezése, túlnyomás kibocsátó zsaluk beépítése, faláttörések

A projekt 5. mérföldkövében vállalt feladatként megvalósult a kivitelezési munkálatok esetében az 100 %-os készültségi szint, a kivitelezés teljeskörűen lezárult, a beruházás megvalósult.

A projekt keretében eszközbeszerzés is megvalósult, ezen belül: informatikai eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak, mozgásfejlesztő eszközök, utánzó játékeszközök, konstruáló játékok, nagymozgásos játékok, alkotó játékeszközök, építőjátékok, külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése.

Magyar Falu Program logó

Oldal látogatottsága

015153
Users Last 7 days : 110
Total views : 30825