TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00064 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszadadán”

Tiszadada Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-3.2.1-15 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázati felhívásra.

A TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00064 azonosítószámmal, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszadadán címmel nyilvántartott támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságának vezetője 2017. augusztus 11. napján 96 344 520.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg, melyhez a 100 %-os támogatási intenzitásnak köszönhetően az Önkormányzatnak nem szükséges saját erővel hozzájárulnia. A támogatási szerződés 2017. szeptember 12. napján hatályba lépett. A projekt várható befejezési ideje: 2018. október 31.

Tiszadada Község Önkormányzata az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, a racionálisabb energiagazdálkodás elősegítése céljából fejlesztést kíván megvalósítani az alábbi épületekre:

 • Általános Iskola, Tiszadada Kossuth tér 3. (879/2 hrsz.)
 • Konyha, Tiszadada Nagy út 12. (859 hrsz.)
 • Támogató Szolgálat Tiszadada József Attila u. 4. (225 hrsz.)
 • Tájház Tiszadada Nagy út 5. (513 hrsz.)

A fejlesztést az önkormányzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumi együttműködés keretében valósítja meg.

A projekt általános célja Tiszadada településen – a projektben meghatározott tevékenységen keresztül – az önkormányzati intézmények energetikai célú korszerűsítése.

Átfogó cél: Az önkormányzati épületek hatékonyabb energiahasználatának és racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése Tiszadada településen. Specifikus cél: A tevékenység eredményeként az épület energetikai felújítására kerül sor.

A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének bemutatása

 Önállóan támogatható tevékenységek

 1. Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság­központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által
 2. Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 1. Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje és/vagy kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése
 2. Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 1. Akadálymentesítés – megvalósul a projektarányos akadálymentesítés
 2. Azbesztmentesítés – megvalósul
 3. Nyilvánosság biztosítása – a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” és az „Arculati kézikönyvben” foglaltak alapján kerül megvalósításra
 4. Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása – a képzés biztosítására vonatkozó feltételek alapján
 5. Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése – nem releváns.

A projekt valamennyi környezetvédelmi, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és az éghajlat-, klímaváltozásra hatása nincs. A projekt ellenálló az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. A projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzik, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt legkésőbb a projekt megvalósítás során megszüntetik. Az infrastrukturális fejlesztés során figyelembe veszik és érvényesítik az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, valamint elvégzik az épület akadálymentesítését. A tervezési munkálatok során figyelembe vételre került a pályázati felhívás 3.2. pontjában részletezett projektarányos akadálymentesítés feltételeinek biztosítása. A 2003. évi CXXV törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően az önkormányzat rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal.

A beruházás illeszkedik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Területfejlesztési Programjához.

A Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása is megvalósul a projekt esetében. Az akadálymentes előírásoknak való megfelelőség és a megfelelő kivitelezés érdekében a műszaki előkészítésében, a tervezés során és a projekt műszaki megvalósításában is szükséges bevonni a rehabilitációs környezettervező szakmérnököt/szakértőt.

A projekt előrehaladásáról folyamatos tájékoztatást adunk.

A kedvezményezett neve és elérhetősége:

Tiszadada Község Önkormányzata
4455 Tiszadada Kossuth tér 1.
Tel: 42/240-537

Tájékoztatás projekt előrehaladásáról

Tiszadada Község Önkormányzata TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00064 kódszámú projektjének közbeszerzési eljárása eredményesen lezárult nyertes ajánlattevő – TasiTrend Kft.- kihirdetésével. Fentiek alapján a vállalkozási szerződések mind a négy helyszín – Támogató Szolgálat 4455 Tiszadada József Attila u. 4. (225 hrsz.), Tájház 4455 Tiszadada Nagy u. 5. (513 hrsz.), Napközi Konyha 4455 Tiszadada Nagy u. 12. (859 hrsz), valamint Holló László Általános Iskola 4455 Tiszadada Kossuth tér 3. (879/2 hrsz) – vonatkozásában megkötésre kerültek 2018. augusztus 17. napján.

A projekt 3. mérföldkövében vállalt feladatként megvalósult a kivitelezési munkálatok esetében a 25 %-os készültségi szint.

Ezen ütemben csak a Holló László Általános Iskolában készült kivitelezés, melynek kapcsán csak a gépészeti felújítással kapcsolatos munkákat végezték az alábbiak szerint:

 • vezetékek részére faláttörések készítése, helyreállítással,
 • hőszigetelő anyagok bontása gépészeti vezetékekről,
 • fűtései vezetékek beépítése,
 • fűtési vezetékek, radiátorok, régi kazánok és szivattyúk bontása,
 • régi szaniterek, vízvezetékek és szennyvízvezetékek bontása,
 • új fűtési szerelvények, gömbcsapok, szelepek beépítése;
 • új radiátorok beépítése,
 • új kazánok és a hozzátartozó kémények beépítése, a szükséges szivattyúkkal, tartályokkal,
 • új gázvezetékek beépítése a szükséges faláttörésekkel, kazánokra történő rákötésekkel.

A projekt 4. mérföldkövében vállalt feladatként megvalósult a kivitelezési munkálatok esetében az 50 %-os készültségi szint. Ezen ütemben már a beruházás mind a négy helyszínén folytak munkálatok.

A Holló László Általános Iskolában az alábbi kivitelezési munkák készültek el:

 1. Akadálymentesítési munkák:
 • vizesblokk: aljzat bontása, külső járdaszakasz bontása, új aljzat készítése, ajtó helyének kivágása, oldalfalvakolás, burkolási munkák, ajtó beállítása
 • akadálymentes parkoló kialakítása: tükör kiemelés, szegélykő elhelyezés, részlegesen térkőburkolat készítése
 1. Fűtésszerelési munkák:
 • kazánház és hőközpont beszabályozás, radiátorok beszabályozása, próbafűtés, vízlágyító beépítése
 1. Gázszerelési munkák:
 • gázvezeték- és fűtési rendszer nyomáspróbája

A Napközi Konyha épületében az alábbi kivitelezési munkák készültek el:

 1. Homlokzat utólagos hőszigetelése és felújítása
 • homlokzati állvány építése, palatető fedésének bontása és elszállítása, lécezés bontása, régi bádogozás elbontása, új lécezés és tetőfóliázás készítése, új cserepeslemez fedés készítése, új ereszbádogozás készítése
 • utólagos homlokzati hőszigetelés elkészítése a falazaton és a lábazaton, üvegszövet háló és ragasztó felhordása, szigetelések mechanikus rögzítése, födém utólagos hőszigetelése

A Tájház épületében az alábbi kivitelezési munkák készültek el:

 1. Akadálymentesítési munkák:
 • vizesblokk: aljzat bontása, külső járdaszakasz bontása, új aljzat készítése, ajtó helyének kivágása, áthidalók beépítése, oldalfalvakolás, burkolási munkák, ajtók kibontása, gépészeti alapvezetékek elhelyezése
 • akadálymentes parkoló kialakítása: tükör kiemelés, szegélykő elhelyezés, térkőburkolat készítése
 1. Fűtésszerelési munkák:
 • fűtési alapvezetékek elhelyezése (fali vezetékek), régi fűtési berendezési tárgyak bontása, új fűtési szerelvények, gömbcsapok, szelepek beépítése, új radiátorok beépítése
 1. Gázszerelési munkák:
 • fali kondenzációs kazán beépítése a szükséges szerelvényekkel

A Támogató Szolgálat épületében az alábbi kivitelezési munkák készültek el:

 1. Akadálymentesítési munkák:
 • vizesblokk: aljzat bontása, külső járdaszakasz bontása, új aljzat készítése, ajtók helyének kivágása, oldalfal vakolása, burkolási munkák, ajtók kibontása, gépészeti alapvezetékek elhelyezése,
 • akadálymentes parkoló kialakítása: tükör kiemelés, szegélykő elhelyezés, részlegesen térkőburkolat készítése.
 1. Fűtésszerelési munkák:

fűtési alapvezetékek elhelyezése (fali vezetékek), régi fűtési berendezési tárgyak bontása, új fűtési szerelvények, gömbcsapok, szelepek beépítése, új radiátorok beépítése

A projekt 5. mérföldkövében vállalt feladatként megvalósult a kivitelezési munkálatok esetében a 75 %-os készültségi szint. Ezen ütemben a beruházás mind a négy helyszínén tovább folytak munkálatok.

A Holló László Általános Iskolában az alábbi kivitelezési munkák készültek el:

 1. Akadálymentesítési munkák:
 2. vizesblokk: ajtó végleges beállítása, víz- és szennyvíz szerelés, szaniterek beépítése, mosdó, wc, kapaszkodók beállítása, belső festés, világítás készítése
 3. akadálymentes parkoló kialakítása: útalap és térkőburkolat készítés folytatása,
 4. bejárati ajtók cseréje
 5. Fűtésszerelési munkák:
 6. vezetékek festése, falikút elhelyezés szifonnal és bűzelzáróval
 7. Gázszerelési munkák:
 8. gázvezetékek mázolása, gázmérőhely kialakítása

A Napközi Konyha épületében az alábbi kivitelezési munkák készültek el:

 1. Homlokzat utólagos hőszigetelése és felújítása
 2. homlokzati nyílászárók cseréje
 3. Akadálymentesítési munkák:
 4. aljzatok és járdák bontása, falazás és válaszfal készítés, burkolatok bontása, parkoló földmunkák, tükör készítés, térburkolás, szegélykövek beépítése,
 5. Palatető cserével kapcsolatos munkák:
 6. trapézlemez és cserepes lemez lezárása, hóvágók elhelyezése

A Tájház épületében az alábbi kivitelezési munkák készültek el:

 1. Akadálymentesítési munkák:
 2. vizesblokk: ajtók végleges beállítása, víz- és szennyvíz szerelés, szaniterek beépítése, mosdó, wc, kapaszkodók beállítása, belső festés, világítás készítése
 3. akadálymentes parkoló kialakítása: útalap és térkőburkolat készítés folytatása
 4. Fűtésszerelési munkák:
 5. földmunkák végzése, tágulási tartály elhelyezése, manométer elhelyezése, hőközpont és kazánház beszabályozás, tömörségi próbák, nyomáspróbák, próbafűtés
 6. Gázszerelési munkák:
 7. csövek hőszigetelése, csőszerelés, füstgázelvezetés kiépítése, nyomáspróba, beüzemelés

A Támogató Szolgálat épületében az alábbi kivitelezési munkák készültek el:

 1. Akadálymentesítési munkák:
 2. vizesblokk: ajtók végleges beállítása, víz- és szennyvízszerelés, szaniterek beépítése wc, mosdók, kapaszkodók beállítása, belső festés, világítás készítése,
 3. akadálymentes parkoló kialakítása: útalap és térkőburkolat készítésének folytatása.
 4. Fűtésszerelési munkák:
 5. pvc vezetékek beépítése, osztó egység beépítés, melegvíz tároló beépítése, termosztatikus szelepfejek beépítése, hőmennyiségmérő beépítése, tágulási tartály, manométerek és hőmérők elhelyezése, vezérlés beépítés, hőközpont beszabályozás, radiátorok beépítése, tömörségi próba, nyomáspróba,
 6. Gázszerelési munkák:
 7. csövek hőszigetelése, csőszerelés, füstgázelvezetés kiépítése, nyomáspróba, beüzemelés,
 8. Megújuló energia:
 9. napelemrendszer telepítése.

     

A projekt 6. mérföldkövében vállalt feladatként megvalósult a kivitelezési munkálatok esetében a 100 %-os készültségi szint. Ezen ütemben a beruházás mind a négy helyszínén tovább folytak munkálatok.

A Holló László Általános Iskolában az alábbi kivitelezési munkák készültek el:

 1. Akadálymentesítési munkák:
 • vizesblokk: vészjelző beépítése, szappanadagoló és papíradagoló felszerelése,
 • akadálymentes parkoló kialakítása: térkőburkolat teljes befejezése,
 • rámpa építés: acél korlát elhelyezése.
 1. Fűtésszerelési munkák:
 • feliratok elhelyezése
 1. Gázszerelési munkák:
 • Tigáz műszaki átadás, kéményseprő jegyzőkönyv beszerzése

A Napközi Konyha épületében az alábbi kivitelezési munkák készültek el:

 1. Homlokzat utólagos hőszigetelése és felújítása
 • nemesvakolat felhordása, lábazatvakolat felhordása, befejező munkák, ablak könyöklő bádogozás,
 1. Akadálymentesítési munkák:
 • vizesblokk: bejárati ajtó beépítése, akadálymentes wc ajtó beépítése, lámpatest felszerelése, vészjelző beépítése, víz-és szennyvízszerelés, berendezési tárgyak beépítése, szappanadagoló és papíradagoló felszerelése, festési munkák,
 1. Fűtésszerelési munkák:
 • földmunkák végzése, víz-és fűtési vezetékek beépítése, radiátorok és szerelvények elhelyezése, tágulási tartály elhelyezése, manométer elhelyezés, hőközpont és kazánház beszabályozás, tömörségi próbák, nyomáspróbák, próbafűtés, napkollektor és puffertartály beépítése
 1. Konyhai szellőzőrendszer kiépítése:
 • szellőző csővezetékek elhelyezése, szellőző légkezelő beépítése kompletten
 1. Gázszerelési munkák:
 • faláttörések, javítási munkák, gázcsövek beépítése és felületkezelése, gázkazánok beépítése, kémények beépítése, szerelvények elhelyezése, Tigáz műszaki átadás, kéményseprő jegyzőkönyv beszerzése

A Tájház épületében az alábbi kivitelezési munkák készültek el:

 1. Akadálymentesítési munkák:
 • vizesblokk: vészjelző beépítése, szappanadagoló és papíradagoló felszerelése,

A Támogató Szolgálat épületében az alábbi kivitelezési munkák készültek el:

 1. Akadálymentesítési munkák:
 • vizesblokk: vészjelző beépítése, szappanadagoló és papíradagoló felszerelése,
 • akadálymentes parkoló kialakítása: térkőburkolat készítés befejezése.
 1. Gázszerelési munkák:
 • gázmérőhely teljes kialakítása, nyomáspróba, Tigáz műszaki átadás, kéményseprő jegyzőkönyv beszerzése.
Magyar Falu Program logó

Oldal látogatottsága

015153
Users Last 7 days : 110
Total views : 30825