Támogató szolgálat

ELÉRHETŐSÉGÜNK

TISZAVASVÁRI SZOCIÁLIS-, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT TISZADADA

4455 TISZADADA JÓZSEF A. ÚT 4

TEL. : 06-20/356-8202

Ügyfélfogadás:

Hétfő- Csütörtök: 730-1600

Péntek: 730-1330

Tiszadada Község Önkormányzat fenntartásában jött létre a Támogató Szolgálat 2006. 01.01-jén. 2007. 07. 01.-jén a működést a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás vette át.

2009-ben újabb fenntartó váltás történt működésünkben, így kerültünk a Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központhoz.

A támogató szolgálat 4 fővel dolgozik, 1 gépkocsivezető, 2 személyi segítő és 1 szolgálat vezető.

Rendelkezünk a működéshez előírt felszereltségű autóval, amely egy 2008-ban pályázat útján megnyert Opel Vivaró típusú személygépkocsi. Az autó mobil rámpával és 4+3-as rögzítéssel rendelkezik, fellépő rámpával ellátott. A gépkocsiban a gyermekek szállítása esetén biztonsági babaülés és ülésmagasító is van, valamint található egy összecsukható kerekesszék is a nehezen mozgó ellátottak segítésére.

Ellátási terület

Ellátási területünk nem változott, továbbra is Tiszadada, Tiszadob, Tiszalök közigazgatási területére terjed ki.

Ellátottak köre

Az ellátottaink köre viszont megváltozott, mivel eddig csak a súlyos fogyatékkal élőket vehettünk be a szolgáltatásba, később azonban már a nem rászorulókat is elláthatjuk, igaz, hogy őket csak szállításba és más tarifával, mint a rászorulókat.

Rászorulóknak tekintjük továbbra is a fogyatékkal élők csoportjába tartozókat, így például:

 • Vakok és gyengénlátókat,
 • Siketek és nagyothallókat,
 • Értelmi akadályozottakat,
 • Mozgásszervi fogyatékosokat,
 • Autista személyeket,
 • Valamint a halmozottan fogyatékos személyeket.

Támogató Szolgálat célja és feladataink

A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás révén.

Alapfeladataink:

 • Tiszadada, Tiszadob, Tiszalök települések közigazgatási területén élő valamennyi fogyatékos személy felkutatása,
 • Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása a szállító szolgálat működtetése révén

 • Az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi – szociális ellátásokhoz való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása

 • Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás

 • Segítségnyújtás, a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez

 • A fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése

 • A jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása

 • Egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan

A Támogató Szolgálat által biztosított ellátási formák

 • Személyi segítő szolgálat

 • Tanácsadás, információs szolgáltatás

 • Szállító szolgálatTámogató autó 2

A személyi segítés, valamint a tanácsadás, információs szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. Segítséget nyújtunk különböző ügyek intézésében, nyomtatványok kitöltésében, kérelmek írásában és információk nyújtásában. Továbbá a mindennap szükséges gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez, javíttatásához is segítséget nyújtunk.

A szállító szolgáltatás a rászoruló fogyatékos személyek részére 45 ft/km, míg a nem rászoruló személyek 60 ft/ km összegben vehetik igénybe.

Szállító szolgáltatás elsősorban vérvételre, orvosi vizsgálatokra, különböző ügyintézésekre veszik igénybe klienseink, de egyéb igényeket is igyekszünk a lehetőségekhez képest kielégíteni.

A szállítást, a kért nap előtt minimum két nappal kell jelezni, kivétel a sürgős esetet, akkor lehetőség szerint szállítjuk a klienst.

Igénybevétel módja

Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani, ezt követően – attól függően, hogy rászoruló, illetve nem rászoruló – orvosi dokumentációval együtt létrejön a megállapodás.

Magyar Falu Program logó

Oldal látogatottsága

015153
Users Last 7 days : 110
Total views : 30825